Gevallen engel

gevallen engel

“Ik heb hier geen zin in”, zei Marianne toen ze opgebeld werd door Nienke, die ze jarenlang begeleid had en lang niet gesproken. En de mails had ze ook niet gelezen, daar had ze ook geen zin in gehad. Hoewel Nienke haar niet geloofde kon ze niets anders zeggen dan dat het haar speet, waarop Marianne snel antwoordde dat het haar speet voor Nienke en vervolgens zei het gesprek te beëindigen. Langer dan een minuut had het gesprek niet geduurd.

Voor Nienke was Marianne een leermeester geweest waar ze veel aan gehad had en die ze een warm hart toe droeg. Zowel vanwege alle inzichten die ze opgedaan had over zichzelf als hoe ze had leren omgaan met zichzelf, met anderen en met haar heldervoelendheid. Ze bracht nog dagelijks in de praktijk wat ze in de jaren bij Marianne opgestoken had. Daarnaast was Marianne voor haar iemand geweest met wie ze voor een groot deel haar autoriteitsconflict had kunnen aangaan. Niet helemaal, want de laatste jaren voelde ze een muur waar ze beter achter vandaan kon blijven, die niet bespreekbaar was. Ze kreeg steeds sterker de indruk dat Marianne eigenlijk bang voor haar was. Uit liefde voor wat ze ontvangen had en voor haar leermeester bracht ze het verder niet ter sprake zodat de deur open kon blijven tussen hun en ging ze haar eigen weg, omdat ze op haar eigen benen wilde staan.

Jaren later, toen inmiddels zichtbaar geworden was wat Marianne al in het begin in de kaarten gelezen had en doorgekregen had van de lichtwezens, namelijk dat ze met Nienke met een zeer ontwikkelde ziel van doen had, kreeg Nienke contact met een leerling van Marianne via de mail. Daarbij merkte ze dat ze veel gedachten kreeg over Marianne alsof die met haar bezig was en oppikte dat zij contact had met die leerling. Verbaast was ze daar niet over. Ze had Marianne leren kennen als iemand die heel helder energie kon lezen en dat het vaak klopte wat ze waarnam. Daar had Nienke genoeg verhalen over gehoord van haarzelf als ook zelf meegemaakt met haar. Inmiddels was Nienke zelf aardig door de wol geverfd geraakt in het omgaan met dat wat mensen energetisch kunnen uitzenden. Aanvankelijk ervoer ze de energie van Marianne als vriendelijk maar met de tijd werd het heftiger en kreeg ze minder prettige kanten van Marianne ze ‘zien’. Vandaar dat ze besloot om contact te maken om Marianne de gelegenheid te bieden alsnog rond te maken wat in het verleden was blijven liggen, waarbij ze ook een uitgebreide en liefdevolle mail had gestuurd over hoe ze de periode bij Marianne ervaren had en hoeveel ze aan haar gehad had, als ook wat ze nooit had kunnen en durven zeggen. Achteraf gezien leek voor haar de liefde die Marianne had minder onvoorwaardelijk dan dat ze pretendeerde. De mails werden niet beantwoord en in het korte akelige telefoongesprek werd Nienke erin bevestigd dat Marianne geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor haar eigen aandeel, ondanks dat wat ze in al die jaren van haar gevraagd had en van haar andere leerlingen. Een gesprek daarover bleek onmogelijk.

Het verwonderde Nienke wel, dat iemand met zoveel ervaring in het begeleiden van mensen, die zelf mensen opleidt tot begeleider en zegt onvoorwaardelijke liefde te leven, zo haar energie niet bij zich wist te houden, zo niet in staat leek om toe te passen wat ze zelf onderwijst. Ondanks alle technieken en benaderingen die Nienke geleerd had en in eerdere situaties had toegepast en werkzaam waren geweest, er kwam geen verandering in de situatie. Met dat Nienke haar licht toenam werd de duisternis die zij van Marianne ervoer sterker. In de ‘gesprekken’ die zij met Marianne had, werd haar duidelijk gemaakt dat Marianne haar macht niet kwijt wilde en dat ze er op uit was om te vernietigen. Ze werd duivels van het licht en de liefde van Nienke en kon haar mededogen niet verdragen. Ze bleek afgunstig en doodsbang om ontmaskerd te worden, om te verbleken in het licht dat Nienke zich eigen had gemaakt, het licht van God dat ze leefde en waar ze zich Eén mee voelde. Marianne kon het niet verdragen om in de schaduw van een ander te komen staan.

Duivelse kracht

lucifer-an-angel-of-musicHet besef dat ze met een duivelse kracht van doen had, bracht een diepe rust bij Nienke. Daar was ze niet bang voor. Dat maakte haar eigenlijk alleen maar duidelijk dat dit onderdeel is van het pad dat ze gaat en dat het om een eeuwenoud fenomeen gaat van de strijd van de duivel met God, zoals beschreven in de bijbel en andere geschriften. Ze besloot zich hierin te verdiepen, omdat verhalen en beelden niet zomaar ontstaan.

Wat ze er over las op internet is dat het woord daimon oorspronkelijk een meer neutraal Grieks woord  is voor afgod en een vertaling van het Hebreeuwse elilim dat vrij vertaald nul of niets betekent. Hiermee werd in het Oude Testament door de profeten die de afgoderij bestreden aangegeven dat degenen die in aanbidding neervielen voor de elilim van ‘steen, hout en metaal’, eigenlijk ‘niets’ vereerden. In de bijbel staat dat demonen onder de heerschappij van satan of de duivel staan. Eens waren zij engelen van God, maar onder invloed van satan (die voorheen een van Gods aartsengelen was) zijn zij God ontrouw geworden. De meest bekende daarvan is Lucifer, een gevallen engel. Ter ondersteuning van “Lucifer”, de lichtbrenger, als aanduiding voor de duivel wordt wel verwezen naar 2 Korintiërs 11:14. Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Het woord “duivel” stamt van het Griekse “diabolos”, dat “aanklager of tegenstander” betekent. Dit woord komt overeen met het Hebreeuwse “satan”. In de oudste Bijbelteksten slaat dit woord op mensen, zoals vijanden in een oorlog. Pas in latere Bijbelboeken, zoals Job, slaat het op een spiritueel wezen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een tegenstander van de mens, niet van God. Het Nederlandse “duivel” slaat echter enkel nog op een spiritueel wezen.

Geboeid las Nienke over de veranderingen die een begrip door de tijd ondergaat en hoe daar in de diverse stromingen verschillend mee omgegaan wordt. Zo wordt er binnen de moslimtraditie gezegd dat de satan opstandig werd toen hij van God voor Adam moest buigen: “Ik ben beter dan hij, want hij is geschapen uit aarde en ik uit vuur.” Hij zou weggezonden worden maar vroeg aan God respijt om de mensen te testen en hen proberen af te keren van het geloof. God stond hem dit toe. De satan wordt dus in de islam niet gezien als een tegenstander van God maar als een door God geschapen wezen en daarmee onder Gods controle. De Koran zegt dat goed en kwaad door God geschapen zijn.

Gevallen engel

Voor Nienke was het masker volledig gevallen en was Lucifer of de duivel niet langer enkel een gevallen engel uit de bijbel, maar een kracht die je in een mens kan ontmoeten. Een mens, die ooit beschadigd is geraakt en uit angst niet kan buigen voor God, die het niet kan verdragen dat iemand grootser is dan hij. Omdat het hebben van macht uiteindelijk belangrijker is dan liefde, en de vermommingen zeer vernuftig en slim zijn, kun je je aardig vergissen, zoals het ook haar gebeurd was. Haar besluit om trouw te zijn aan haar eigen waarnemingen en dat wat ze voelde had haar de kracht en helderheid gegeven niet langer de macht uit handen te geven, maar haar eigen weg te gaan. Door trouw te worden en blijven aan zichzelf, werd zij trouw aan God, trouw aan de liefde.

© Wonieka A. Meuter

Advertenties

2 gedachtes over “Gevallen engel

 1. Volgens mij kun je met de satan in jezelf spreken. En dan blijkt het algauw de menselijke essentie te zijn, die afgesloten is van het gevoel.
  Afgesloten van vreugde, blijdschap succes.

  De gezonde mens is een heel mens, met alle eigenschappen in zich erkend. Als de mens zijn eigen satan niet erkend dan zal deze er alles aan doen om gehoord te worden. Want volgens mij heeft een gezond mens de beschikking over alle eigenschappen, betekend heelheid dat alles erkend is.

  Dat is volgens mij het lastigste, erkennen dat satan ook deel uitmaakt van de mens.
  Als je erkent dat satan (of de duivel) ook deel is van jou als mens, dan kun je uitkomen bij het moment dat je dusdanig gekwetst werd, dat je jezelf afsloot voor liefde (creativiteit, geluk voorspoed, compassie)
  Het satanische gedrag blijkt dan de roep om hulp van het gekwetste kind (essentie?)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s