Categorie archief: bewuste wil

Eigen wil?

Zeggen dat je eigen wil niet bestaat en dat je net als een boom niets hoeft te doen, zie ik als een spirituele denkraam waardoor je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen over je eigen doen en laten.

We zijn geen planten die op 1 plek blijven staan. Wij zijn mensen met dezelfde instincten als dieren, maar met het vermogen bewust waar te nemen van waaruit je reageert en op basis daarvan bewuste keuzes te maken over je handelen. Je kunt kiezen of je angst wil leven of liefde.

We zijn als kinderen afgeleerd om zelf verantwoording te dragen over onze acties. Er waren altijd volwassenen die dat van ons overnamen en die ons ontnamen om zelf te voelen wat we nodig hadden en om zelf zorg te dragen voor onszelf naar gelang de leeftijd van ons lichaam en de ontwikkeling van onze hersenen.

Veel mensen zijn vooral met straf en dus angst opgegroeid en dan kan verantwoording dragen over wat je doet weleens een erg beladen iets geworden zijn, want je doet zomaar iets fout en dat mag niet.

Voor velen is het leven hier op aarde te pijnlijk geworden en dan is het prettig als er “spirituele” oplossingen zijn waardoor je kunt doen alsof je niks met de dualiteit van doen hebt, terwijl je ondertussen wel in de derde dimensie van de dualiteit leeft. Je hoeft je pijn niet te voelen.

Het kan heel vrij lijken, maar het kan zomaar een vlucht blijken te zijn, die je hart koud laat.

© Wonieka A. Meuter